News and Updates

የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ኅብረት በካናዳ የመጋቢዎችና የአብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ወርሃዊ ስብስባ

የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ኅብረት በካናዳ የመጋቢዎችና የአብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ወርሃዊ ስብስባ

የካናዳ ሕግና የቤተክርስቲያን መሪዎች  ሊያውቋቸው የሚገቡ ጉዳዮችን አስመልክቶ የተዘጋጀ ትምሕርታዊ ሴሚናር